Samarbeid med NTNU – Democracy through Theatre

Trondheim har startskuddet gått til et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Drama for Life i Johannesburg. Fokus for prosjektet er Drama og Demokrati, og vår playback kollega Kathy Barolsky trekker i trådene sammen med professor Bjørn Rasmussen ved NTNU. Drama for Life har en sterk tradisjon med å bruke og utvikle «applied theatre» som demokratisk verktøy i ulike sosiale og politiske kontekster. Prosjektet «Democracy through theatre» har både til hensikt å styrke samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika, og å åpne for nye samarbeidsmuligheter mellom akademia og praksisfeltet her nord.

Skandinavisk Playbackteater Studio er invitert med som bidragsyter og samarbeidspartner i dette prosjektet. I november deltok vi på oppstartskonferansen i Trondheim sammen med ca. 30 representanter fra såvel universitetet som ulike kunstneriske og pedagogiske virksomheter i regionen. Konferansen var dermed ikke bare en møteplass for lærere og forskere fra Norge og Sør-Afrika, men forhåpentligvis starten på en tettere og mer aktiv dialog mellom universitetet og praktiske teaterutøvere.

På konferansens andre dag bidro ad hoc gruppen ”North meets South” til en varm og levende playback forestilling, der deltakerne fikk luftet både gleder og utfordringer i å jobbe med drama, teater og demokrati. Forestillingen ble ledet av Kathy, med Jan som musiker, og Audun, Synne og Cherae fra Sør-Afrika som aktører. Tross at aktørene ikke hadde spilt sammen før, ble det en fin og dynamisk forestilling som ga liv og farge til historiene som ble fortalt.

Playbackteater er en viktig og anerkjent del av det arbeidet Drama for Life i Johannesburg gjør. Derfor var det naturlig å ta i bruk playbackteater også i oppstarten av dette prosjektet. Moro er det også at Kathy er blitt tildelt doktorgradsstipend, med playbackteater som fokus for sin forskning. Vi gleder oss til resultatet!

After Work med Mosaik’ playbackteater

Den nye gruppen Mosaik’ playbackteater er klar for flere oppdrag! Mandag 3. april arrangerte SPTS en After Work for å presentere playbackteater for prosessledere, HR-folk og andre som kan ha glede av å bli kjent med hvordan playbackteater kan brukes i arbeidslivet. I løpet av en kort, men rik ettermiddag ble deltakerne tatt med på en liten metodikk-reise via powerpoint-presentasjon, aksjonsmetodikk og samtaler – og selvfølgelig en forestillingsdemonstrasjon med speiling av glimt fra jobbhverdagen til de som var tilstede.

Mosaik’ playbackteater er ny gruppe som opptrer i litt ulike konstellasjoner. Samlet innehar de en gedigen playback- og prosesslederkompetanse gjennom årelang erfaring fra Teater X i Stockholm, Teater Ekko i Oslo og Teater Momentum i Trondheim. På scenen denne mandagen var Jan Platander, Colette Smirou, Audun Mollan Kristoffersen, Synne Platander og Kjell Inge Kamsvåg.

Har du idéer om å kunne bruke playbackteater på jobben? Ta kontakt med Colette (45277535) eller Synne (41381804) for å høre mer om hvordan Mosaik’ playbacteater kan bidra til å gi virksomheten et «fordypende løft»!

Fersk artikkel i magasinet Folkehøgskolen

Tidlig i sommer ble Synne kontaktet av magasinet Folkehøgskolen med en forespørsel om å skrive en artikkel til deres neste nummer, som ledd i en artikkelserie om ulike pedagogiske inspirasjonskilder. De som kjenner Folkehøyskolene godt, vet at det handler om mer enn å gi unge mennesker et friår etter videregående. Å studere på folkehøyskole er en dannelsesreise, en prosess av læring, utvikling og vekst for både individet og gruppen.

At Folkehøyskolen finner playbackteater interessant er ikke vanskelig å forstå. Det finnes mange berøringspunkter mellom folkehøyskolens pedagogiske fundament og de pedagogiske, filosofiske og kunstneriske strømninger som har bidratt til utviklingen av playbackteater. Folkehøyskolene har en lang tradisjon med involverende pedagogikk og tar blant annet utgangspunkt i at læring skjer best når den er fri og frivillig. En viktig tanke er at utdanning som tar utgangspunkt i egne kunnskapsbehov og bygger på egne erfaringer, gir bedre grobunn for varig læring og utdanning (danning) av hele mennesket. Da Synne i mange år jobbet som dramalærer på en folkehøyskole i Stockholm, ble playbackteater en naturlig del av skolens virksomhet. Som folkehøyskolene har også playbackteater en ambisjon om å være en demokratisk møteplass der mennesker, historier og ulike perspektiv møtes til gjensidig berikelse og styrking av fellesskapet.

Artikkelen som har fått navnet «Playbackteater – et moderne leirbål» kom på trykk i september, og gir en god oversikt over teaterbevegelsens historiske og teoretiske bakgrunn. God lesing!

playbackteaterartikkel-fra-folkehogskolen_4_16_web-pdf

August er her!

Vi håper sommeren har vært fin og energigivende for deg og dine. Sommeren er heldigvis ikke over ennå, selv om mange nå avslutter ferie og begynner sin hverdag igjen. Vi i Skandinavisk Playbackteater Studio tok ferie med god samvittighet etter en veldig inspirerende introduksjonsdag på Berle skole i Oslo 2. juli. Nå er vi godt i gang med spennende planer for høsten og neste vår. Vårens introduksjonsworkshops fikk så god respons at vi legger opp til tre nye slike dager i løpet av høsten: lørdag 1. oktober, 5. november og 10. desember.

3.-5. februar kommer Tim van Ness hit fra USA for å fordype oss i The Art of Conducting. Dette kurset er for de som har relevant egen erfaring med playbackteater eller har gått et av våre grunnkurs (core training). Ved interesse legger vi opp til et grunnkurs fordelt på to helger i forkant av dette (november + januar), slik at flere har mulighet til å delta på dagene med Tim. Fullt kursprogram for 2016 -17 legges opp her på hjemmesiden snart.

Vår satsning med Playback Theatre Empowerment fortsetter også neste virksomhetsår. Hensikten er å stimulere til flere playbackaktiviteter og gjerne nye grupper rundt om i Norge og Sverige. Dette gjør vi både gjennom å invitere til gode sirkler av nettverk og samarbeid, og gjennom å koordinere profesjonelle ressurser som kan ta oppdrag ved gitte anledninger. Vår visjon er at så mange som mulig skal få oppleve styrken som ligger i å dele, lytte og speile virkeligheten gjennom teater, enten det er i organisasjoner, på konferanser, i klasserom, på asylmottak, i nabolaget eller på en teaterscene!